düzləşmək

düzləşmək
bax düzlənmək 2-ci mənada.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • düzləmə — «Düzləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzlənmə — «Düzlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləşmə — «Düzləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləmək — f. Düzən halına salmaq, hamarlamaq, çala çuxurunu düzəltmək. Buldozerlər yeri düzləyir. – Od alov nəfəsli, çarxlı nəhənglər; Yüz çuxur doldurur, təpə düzləyir. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzlənmək — 1. məch. Düz hala salınmaq. Çala çuxurlar düzləndi. 2. t siz. Düz olmaq, düz hala gəlmək, hamarlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləndirilmə — «Düzləndirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləndirmə — «Düzləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləşdirilmə — «Düzləşdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləşdirmə — «Düzləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləndirici — is. tex. Dəyişən elektrik cərəyanını sabit cərəyana çevirən alət, cihaz. Müasir elektrotexnikada dəyişən cərəyanın sabit elektrik cərəyanına çevrilməsinə olan ehtiyac günü gündən artır. Bu məqsədlə işlədilən qurğulara düzləndirici deyilir. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”